א -מיניות: מה זה אומר ומה יש לדעת

א -מיניות קיימת על ספקטרום ופירושה שמשיכה מינית אינה על המכ'ם, אבל אהבה כן. הבנת א -מיניות יכולה להיות מורכבת. הנה, עזרה של מומחים.