בדיקת רמת לחץ (הערכה עצמית)

האם אתה נתון ללחץ רב מדי? בצע את החידון הקצר הזה כדי לקבוע אם מתח גבוה עלול להשפיע על בריאותך הנפשית.

מבחן דיספוריה מגדרית

קח את הבדיקה הזו של דיספוריה מגדרית (הפרעת זהות מגדרית) כדי לקבוע אם יש לך תסמינים של דיספוריה מגדרית שיכולים להוביל לאבחון.